آزمون استخدامی مهمانداری شرکت هواپیمایی معراج صبح امروز پنجشنبه بیست و سوم دی ماه در محل دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری برگزار گردید.

به گزارش اقتصادرسا ؛آزمون استخدامی مهمانداری شرکت هواپیمایی معراج صبح امروز پنجشنبه بیست و سوم دی ماه در محل دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری برگزار گردید.

این آزمون به درخواست معاون محترم اداری و پشتیبانی شرکت هواپیمایی معراج جهت جذب و استخدام مهمانداران مورد نیاز در پروازهای این شرکت برگزار شد .

لازم بذکر است تعداد ۴۰۰ نفر از متقاضیان استخدام در شرکت هواپیمایی معراج در این آزمون شرکت نمودند.