چین پیشبرد احیای روستایی در سراسر کشور و تسریع ساخت کشاورزی قدرتمند با چشم انداز تبدیل این کشور به یک کشور سوسیالیستی مدرن در تمام ابعاد را به یک برنامه راهبردی تبدیل کرده است.

 

به گزارش اقتصادرسا ؛چین پیشبرد احیای روستایی در سراسر کشور و تسریع ساخت کشاورزی قدرتمند با چشم انداز تبدیل این کشور به یک کشور سوسیالیستی مدرن در تمام ابعاد را به یک برنامه راهبردی تبدیل کرده است.

اهمیت این برنامه راهبردی دوباره در «سند شماره یک مرکزی» برای سال 2023، که روز دوشنبه رونمایی شد، تکرار گشته است؛ در این سند 9 وظیفه برای ارتقاء جامع احیای روستایی در سال جاری فهرست شده است.

این سند به عنوان اولین سند سیاستگذاری که توسط مقامات مرکزی چین هر ساله منتشر می‌شود، به مثابه شاخصی برای اولویت‌های سیاستی تلقی می‌گردد. کار روی حوزه کشاورزی، مناطق روستایی و کشاورزان از اولویت بالایی در دستور کار مقامات مرکزی قرار دارد.

سند امسال خواستار تلاش‌ها برای تضمین تامین پایدار و امن غلات و محصولات کشاورزی مهم، پیشبرد ایجاد زیرساخت‌های کشاورزی، تقویت حمایت از علم، فناوری و تجهیزات کشاورزی، تحکیم و توسعه دستاوردهای فقرزدایی و گسترش کانال‌ها برای کشاورزان به منظور افزایش درآمد در میان موارد دیگر شده است.

سند مذکور تاکید می‌کند تولید سالانه غله باید بالای 650 میلیارد کیلوگرم باقی بماند. در واقع، چین این پرمحصولی را 19 سال متوالی است که حفظ کرده و تولید غله در سال 2022 حدود 686.5 میلیارد کیلوگرم بود و در مقایسه با سال قبل آن 0.5 درصد افزایش داشت.

این حقیقت که چین قادر به تامین غذای جمعیت بالای خود است یک کمک عظیم به امنیت غذای جهانی محسوب می‌شود.

حفظ این روند خوب در تولید غله و تسریع تلاش‌ها برای مدرن‌سازی کشاورزی و مناطق روستایی یک پایه محکم برای عملکرد کلی اقتصاد ملی ایجاد خواهد کرد و به امنیت ملی کمک می‌کند.

این سند همچنین تصریح می‌کند مهم‌ترین وظیفه یعنی ساخت کشور سوسیالیستی مدرن در تمام ابعاد همچنان در مناطق روستایی وابسته و نهفته است.

اولویت بخشی به توسعه کشاورزی و روستایی و تقویت پشتیبانی فناوری و سیاستگذاری برای احیای روستایی قطعا به نیروی مدرنیزاسیون چین کمک خواهد کرد.

تبلیغات

کد اعلام وصول پایگاه خبری اقتصاد رسا

 کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما

Back to Top