حضور قطر براي اولین بار در شانزدهمین نمایشگاه گردشگري تهران، تاکیدي بر تقویت روابط دوجانبه بین دو کشور است و این مشارکت ادامه برناههاي راهبردي توسعه اي توریسم قطر به شمار میرود.

 

به گزارش اقتصادرسا ؛

حضور قطر براي اولین بار در شانزدهمین نمایشگاه گردشگري تهران، تاکیدي بر تقویت روابط دوجانبه بین دو کشور است و این مشارکت ادامه برنامه هاي راهبردي توسعهاي توریسم قطر به شمار می رود.
نماینده کشور قطر در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی Qatar Tourism امروز، توریسم قطر است. در اولین حضور، شرکاي تجاري توریسم قطر از جمله (TITE گردشگري تهران ( 2023 "هواپیمایی قطر"، "تورچ دوحه"، "تراول دیزاینر ویل"، "هتل ریکسوس گلف دوحه" و "هتل بنانا آیلند دوحه" در غرفه قطر حضور یافتند.
نمایشگاه گردشگري از 18 تا 21 بهمن 1401 در محل دائمی نمایشگاههاي بین المللی تهران فرصت مناسبی را براي توریسم قطر فراهم کرده تا از تازهترین دستاوردهاي صنعت گردشگري خود رونمایی کند و جدیدترین ظرفیتهاي گردشگري و مهمان نوازي خود را به نمایش بگذارد.
همچنین این نمایشگاه، این فرصت را براي گردشگري قطر فراهم میکند تا با دفاتر خدمات و B2B مسافرتی، برنامهریزان سفر، خطوط هوایی معتبر ایران دیدار کرده و مذاکرات تجاري را در حوزههاي مرتبط با صنعت گردشگري توسعه دهد و پیشنهادات براي مقاصد جدید B2C گردشگري را بررسی کند.
برتولد ترنکل، مدیر اجرایی توریسم قطر، گفت: "ایران یکی از 15 بازار هدف گردشگري قطراست تا بازدیدکنندگان ایرانی، قطر را به عنوان مقصد اصلی براي آرامش، تجدید قوا برگزینند.
شرکت در شانزدهمین نمایشگاه گردشگري تهران این فرصت را به ما میدهد تا قطر نزد ایرانیان بهتر شناخته شود. با ارایه بستههاي جذاب مسافرتی، اطلاعات تازهاي را براي همکاران خود در دفاتر خدمات مسافرتی ایران به اشتراك بگذاریم.
این حضور بخشی از ابتکار عمل ما در پیشبرد راهبرد توسعه توریسم قطر تا سال 2030 است که هدف آن، افزایش سه برابري جذب گردشگر، افزایش 3 تا 4 برابري هزینهکرد گردشگران و افزایش سهم تولید ناخالص داخلی بخش گردشگري به 12 درصد تا سال 2030 خواهد بود.

" از بازدیدکنندگان شانزدهمین نمایشگاه گردشگري تهران دعوت میکنیم تا از غرفه توریسم قطر (سالن 41 - غرفه 18 ) بازدید کرده و مهمان نوازي پرآوازه قطري را تجربه کنند و در عین حال از تازه ترین فرصتهاي سفر به قطر، جاذبه ها و مقررات این کشور آگاه شوند.
توریسم قطر ،ماموریت دارد تا قطر را به عنوان مکانی معرفی نماید که "Qatar Tourism "توریسم قطر همزیستی پرمفهوم اصالت فرهنگی و نوگرایی را به نمایش میگ ذارد. جایی که مردم جهان گرد هم می آیند تا خدمات منحصر به فرد و متعالی را در فرهنگ، ورزش، کسبوکار و سرگرمی هاي خانوادگی تجربه کنند.

"توریسم قطر" مسئولیت تنظیم مقررات صنعت گردشگري را برعهده دارد و در چارچوب اهداف توسعهاي 7 سرمایه گذاري بخش خصوصی را تشویق میکند. این بخش وظیفه دارد ظرفیتهاي گردشگري کشور قطر را با جذب بیشتر بازدیدکنندگان توسعه دهد و در جهت تحقق اهداف راهبرد ملی براي بخش گردشگري گام بردارد.


"توریسم قطر" از طریق شبکه دفاتر بین المللی خود، بازارهاي اولویت دار و پلتفرم هاي دیجیتالی پیشرفته را شناسایی کرده تا هرچه بیشتر حضور خود را در سطح جهانی گسترش دهد و از این رهگذر، بخش گردشگري نیز پشتیبانی و تقویت شود.


بنابراین گزارش ؛ "آژانس گردشگری بین‌المللی ایران مرکز" به مدیریت  دکتر یعقوب قاسمی به عنوان مجری این طرح  برای اولین بار پروژه فوق را اجرایی می کند.تبلیغات

کد اعلام وصول پایگاه خبری اقتصاد رسا

 کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما

Back to Top