در راستای توسعه تعاملات با حوزه های تخصصی مرتبط ، خانه روابط عمومی ایران با موزه ملی ارتباطات، تفاهم نامه همکاری امضاکردند.

به گزارش اقتصادرسا ، طی مراسمی هوشمند سفیدی رییس خانه روابط عمومی ایران و حسن عمیدی رییس موزه ملی ارتباطات، تفاهم نامه همکاری درزمینه های علمی، پژوهشی، آموزشی و فرهنگی امضاکردند.
دراین تفاهم نامه به منظور توسعه تشکیلات و فعالیت های روابط عمومی و ایجاد بستری برای گردآوری آثار، ابزارها و کتاب ها و سوابق مرتبط با مشاهیر و مفاخر ارتباطات ایران توافق شد.
همچنین طرفین براستفاده متقابل از امکانات و ظرفیت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی یکدیگر، به منظور ارتقای سطح علمی و مهارتی دست اندرکاران روابط عمومی و ارتباطات تاکیدکردند.
برپایه این گزارش، برگزاری رویدادها و نشست های علمی  مشترک (سمینارها، جشنواره ها، همایش ها، نمایشگاه ها و...)وزمینه سازی برای جمع آوری آثار قابل نگهداری صاحبنظران حوزه ارتباطات و روابط عمومی در موزه از دیگر موارد توافق شده بین طرفین می باشد.

تبلیغات

کد اعلام وصول پایگاه خبری اقتصاد رسا

 کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما

Back to Top