در جریان بازدید دکتر فرشاد قهرمانی از دانشگاه آزاد واحد یادگار امام یکی از دغدغه صنعت‌گران این حوزه مورد بررسی قرار گرفته شد.

به گزارش اقتصادرسا؛دکتر قهرمانی در این جلسه به خلاء ارتباط بین صنعت و جامعه نخبگانی و کارآفرینی با دانشگاه‌ها پرداخت و گفت: برای ایجاد هم‌افزایی دانشگاه و صنعت و توسعه مهارت، لازم است در کنار تحصیلات آکادمیک ارتباط مؤثری بین کارآفرینان این صنعت و جامعه دانشگاهی برقرار شود.

در این جلسه دکتر نریمانی رئیس دانشگاه آزاد واحد یادگار امام با تأکید بر موضوعات مطروحه، حضور دکتر قهرمانی را در این واحد آموزشی دانشگاه آزاد ارج نهاد و گفت: امید می‌رود با حضور جامعه نخبگانی صنعت در محیط دانشگاه شاهد تحقق شعار سال در صنعت مهم و استراتژیک ساخت و ساز باشیم. وی با اشاره به اهمیت صنعت ساختمانی در ابعاد اقتصادی و اجتماعی کشور، به ظرفیت‌های دانشگاه آزاد برای هم‌افزایی هر چه بیشتر در این خصوص اشاره کرد. خاطرنشان می‌شود؛ در این جلسه آقایان د کتر رنجبرمعاون پژوهشی دانشگاه آزاد واحد یادگار امام و دکتر آقاجانی مشاور اقتصادی دانشگاه نیز حضور داشتند.

 

تبلیغات

کد اعلام وصول پایگاه خبری اقتصاد رسا

 کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما

Back to Top