دمای هوا و خشکسالی جنوب چین در سال جاری به طولانی‌ترین میزان و جدی‌ترین وضعیت خود از سال 1961 رسید.

دمای هوا و خشکسالی جنوب چین در سال جاری به طولانی‌ترین میزان و جدی‌ترین وضعیت خود از سال 1961 رسید.

از این رو سیاست‌گذاران حوزه کشاورزی چین امسال باید به این فکر کنند که چگونه می‌توانند برداشت پاییزه خوبی داشته باشند، و همچنین مهمتر از آن باید به این فکر کنند که چگونه توسعه کشاورزی را با شرایط آب و هوایی جدید تطبیق دهند.

شرایط آب و هوایی غیرعادی جدید مسلماً به یک امر عادی تبدیل شده است. به طور قابل توجهی خط بارش 400 میلی‌متری به سمت شمال چین حرکت کرده و به مناطق خشک تاریخی در حوضه رودخانه زرد رسیده است، در حالی که مناطق پربار تاریخی در میان و پایین دست رودخانه یانگ تسه در حال خشک شدن هستند.

تغییرات مشابهی در سایر نقاط جهان از قبیل اروپا و آفریقا نیز مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده امکان نزدیک شدن چرخه آب و هوایی جدید است. در تاریخچه زمین‌شناسی، دوره‌های یخبندان و دوره‌های بین یخبندانی متعددی وجود داشته و آخرین عصر یخبندان کوچک بین سال‌های 1350 و 1850 رخ داده است.

اگر جهان با چرخه آب و هوایی جدیدی روبرو شود، بعید است که بتوانیم با اقدامات کاهش انتشار کربن با آن کنار بیاییم.

از آنجایی که تولیدات کشاورزی مستقیماً تحت تأثیر تغییرات آب و هوایی قرار می‌گیرد، تعدیل استراتژی کشاورزی ضروری‌تر است. به این ترتیب، چین باید در اسرع وقت تحقیقات سیستماتیک پیشگیرانه‌ای در مورد منطقه‌بندی کشاورزی، انتخاب گونه‌های محصول، سیستم‌های کشت، اقدامات مدیریتی و حفاظتی انجام دهد.

تغییر اقلیم یک شمشیر دو لبه است. در حالی که دمای بالا و خشکسالی را در جنوب به ارمغان می‌آورد، شمال خشک را نیز مرطوب می‌کند. این بدان معناست که بخش‌هایی از منطقه شبانی شمالی برای کشاورزی مناسب می‌شود.

کشور باید از شرایط طبیعی جدیدی که تغییرات آب و هوایی ایجاد کرده است به خوبی استفاده کند. دامداران در شمال می‌توانند کشاورزی بیشتری انجام دهند، در حالی که کشاورزان در جنوب می‌توانند به دامداری و محصولات تجاری مقاوم به خشکسالی روی آورند.

همچنین باید توجه داشت که دمای بالا و خشکسالی در جنوب لزوماً روند ثابتی ندارد. تحقیقات علمی نشان داده است که چرخه آب و هوای جدید ممکن است بین خشکسالی و سیل تغییر کند. بنابراین، کشور باید تحقیق و توسعه انواع مختلف محصولات را تقویت کند و سیستم کاشت را به‌روز کند و ساختار تنوع محصول و ساختار کاشت مربوطه را با توجه به شرایط آب و هوایی جدید پیکربندی کند.

ما باید در برابر چرخه آب و هوا فروتن باشیم. اما به لطف علم و فناوری مدرن، ما باید بتوانیم نسبت به اجدادمان از آمادگی بیشتری برای مقابله با شرایط آب و هوایی متفاوت برخوردار باشیم.

 

مطالب نوشته شده در این مقاله برگرفته از نظرات شخصی نویسنده است و موضع رسمی بخش فارسی رادیو و تلویزیون مرکزی چین را منعکس نمی‌کند.

 

تبلیغات

 کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما

Back to Top