روتیتر: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد:

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از کمک به احیای اماکن تاریخی، فرهنگی و صندوق هنر از محل مالیات پرداختی دستگاه‏‌های اجرایی و دولتی خبر داد و گفت: در راستای حمایت از بخش‏‌های تولید، گردشگری و امور فرهنگی، موضوع آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ شده است.

 

به گزارش اقتصادرسا به نقل از رسانه مالیاتی ایران، در بخشنامه ابلاغی دکتر داود منظور، خطاب به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور آمده است: در راستای اجرای سیاست‏ های سازمان با رویکرد حمایت از تولید، گردشگری و امور فرهنگی، آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، موضوع تصویب نامه شماره ۹۰۳۵۵/ت ۶۰۰۶۸ه مورخ 1401/۰۵/29 هیأت محترم وزیران و اجرایی نمودن ماده (۶) این آیین نامه «برای آن دسته از دستگاه‏های اجرایی که ملزم به پرداخت مالیات هستند، مبالغ پرداختی آنها به صندوق‏ ها در اجرای این آیین نامه، جزو هزینه های قابل قبول مالیانی تلقی می شود»، ابلاغ می شود.

براساس مفاد این بخشنامه، مبالغ پرداختی دستگاه ‏های اجرایی و شرکت‏های دولتی مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و پیوست‏ های آن که ملزم به پرداخت مالیات هستند، به صندوق اعتباری هنر و صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی در اجرای آیین نامه یادشده، در زمره هزینه های قابل قبول مالیاتی قرار می گیرد.

تبلیغات

 کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما

Back to Top