«شی جین پینگ» دبیرکل حزب کمونیست چین در گزارش بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست تاکید کرد: باید توسعه اقتصاد دیجیتال باید تسریع شود، ادغام عمیق اقتصاد دیجیتال و اقتصاد واقعی ترویج یابد و یک همگرایی صنعت دیجیتالِ رقابت‌پذیر در سطح بین‌المللی ایجاد شود.

 

به گزارش اقتصادرسا ؛ «شی جین پینگ» دبیرکل حزب کمونیست چین در گزارش بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست تاکید کرد: باید توسعه اقتصاد دیجیتال باید تسریع شود، ادغام عمیق اقتصاد دیجیتال و اقتصاد واقعی ترویج یابد و یک همگرایی صنعت دیجیتالِ رقابت‌پذیر در سطح بین‌المللی ایجاد شود.

توسعه اقتصاد دیجیتال به معنی ایجاد دور جدیدی از انقلاب فناوری و انتخاب راهبردی فرصت‌ها برای گذار صنعتی و ارتقاء توسعه یکپارچه اقتصاد دیجیتال و اقتصاد واقعی است؛ تمام این عناصر ابعاد مهمی از ترویج توسعه با کیفیت بالای کشور چین محسوب می‌شوند.

فقط به وسیله تقویت مداوم، بهبود و توسعه اقتصاد دیجیتال چین و ترویج ادغام عمیق اقتصاد دیجیتال و اقتصاد واقعی،‌ می‌توان به شکل بهتری بهبود موثر اقتصاد و رشد معقول کمیت را ارتقاء داد.

اقتصاد واقعی پایه و اساس اقتصاد هر کشور، منبع اصلی خلق ثروت و یک ستون مهم برای رفاه یک کشور محسوب می‌شود. چین کشوری بزرگ است و تمرکز توسعه اقتصادی باید روی اقتصاد واقعی باشد. در عین حال باید این نکته را نیز در نظر داشت که اقتصاد دیجیتال درحال تبدیل شدن به یک نیرو محرکه برای گذار به سوی کیفیت، کارایی و قدرت توسعه اقتصادی است. اقتصاد دیجیتال سهم روزافزونی از کل اقتصاد ملی چین را به خود اختصاص داده، دارای شعاع عملکرد گسترده‌تری است و بیش از پیش عمیقا یکپارچه شده است.

از نقطه نظر کاربردی، اقتصاد دیجیتال قادر به فراهم آوردن پشتیبانی علمی و فناوری جدید برای اقتصاد واقعی و بازسازی اشکال سازمانی تولید است و در عین حال اقتصاد واقعی می‌تواند برای اقتصاد دیجیتال یک بازار کاربردی و یک منبع برای بیگ دیتا فراهم آورد.

ترویج و ارتقاء ادغام عمیق اینترنت، بیگ دیتا، هوش مصنوعی و دیگر صنایع از اهمیت فراوانی برای ترویج ارتقاء اقتصاد واقعی در زمینه‌های کیفیت، کارایی و بهره وری برخوردار است.

ارتقاء ادغام عمیق اقتصاد دیجیتال و اقتصاد واقعی یک گزینه اجتناب ناپذیر برای ترویج گذار و به روزرسانی صنایع سنتی محسوب می‌شود.

داده‌ها به عنوان یک فاکتور جدید در امر تولید تاثیر زیادی روی گذار از روش‌های تولیدی سنتی دارند. ارتقاء ادغام عمیق اقتصاد دیجیتال و اقتصاد واقعی نیز منجر به بهبود انعطاف پذیری و امنیت زنجیره‌های صنعتی و تامین می‌شود.

فناوری دیجیتال و اقتصاد دیجیتال می‌تواند جریان سریع مؤلفه‌های منابع مختلف را ارتقاء بخشد، ادغام شرکت‌های بازاری مختلف را تسریع کند، به شرکت‌های بازاری برای بازسازی مدل‌های سازمانی آنها کمک نماید، به توسعه فرامرزی دست یابد،‌ محدودیت‌های زمانی و مکانی را بشکند، زنجیره‌های صنعتی را توسعه دهد و چرخه‌های اقتصاد داخلی و خارجی را روان سازد و در نتیجه یک زنجیره تامین و صنعتی منعطف را به وجود آورد.

ارتقاء ادغام عمیق اقتصاد دیجیتال و اقتصاد واقعی نه فقط قادر است ارزش تجاری و ارزش صنعتی خلق کند بلکه دارای ارزش اجتماعی مهمی نیز هست.

فناوری دیجیتال به شکل قابل توجهی شعاع اثرگذاری چرخه فاکتورهای تولید را توسعه بخشیده و به شکل زیادی هزینه‌های لجستیکی را کاهش داده که مداما اثرات سرریز زنجیره تامین و زنجیره صنعتی را نشان می‌دهد. ارتقاء ادعام عمیق اقتصاد دیجیتال و اقتصاد واقعی نه تنها روند عمومی دور جدیدی از انقلاب فناوری و گذار صنعتی است بلکه نقطه شروع مهمی برای توسعه با کیفیت بالای کشور چین محسوب می‌شود.

با در نظر گرفتن آینده پیش‌ِ رو، ارتقاء صنعتی سازی دیجیتال و دیجیتالی شدن صنعت و ارتقاء ادغام عمیق فناوری دیجیتال و اقتصاد واقعی قطعا انرژی فراوانی به توسعه با کیفیت بالا تزریق خواهد کرد.

 

تبلیغات

 کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما

Back to Top