روتیتر: مدیر کل هماهنگی و نظارت بر امور استانها خبر داد

حق الزحمه بهمن ماه ۱۸۰۰ کارگزار صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در سراسر کشور به حساب ایشان واریز گردید.

 به گزارش اقتصادرسا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، سعید رضایی، مدیر کل هماهنگی و نظارت بر امور استانها خبر از واریز حق الزحمه مربوط به بهمن ماه ۱۸۰۰ کارگزاری صندوق در سراسر کشور داد.

    سعید رضایی افزود: با توجه به رویکرد حمایتی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، در راستای تأمین مالی کارگزاران این صندوق، به دستور بیت اله برقراری، مدیرعامل صندوقف مصادف با ایام پایانی سال ۱۴۰۱، حق الزحمه اسفند ماه کارگزاران زودتر از موعد مقرر ماهیانه بجای پرداخت در هفته دوم فروردین ماه ۱۴۰۲ در هفته سوم اسفندماه سال جاری پرداخت خواهد شد.

مدیر کل هماهنگی و نظارت بر امور استانها صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشای ضمن تاکید بر پرداخت بموقع حق الزحمه کارگزاران صندوق گفت: بنا به دستور مدیرعامل صندوق زمان پرداخت حق الزحمه کارگزاران از روز دهم هر ماه به پنجمین روز هر ماه منتقل شد.

تبلیغات

کد اعلام وصول پایگاه خبری اقتصاد رسا

 کلیه حقوق اقتصادرسا محفوظ می باشد

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما

Back to Top